PERSOONLIJKE BEGELEIDING

individuele begeleidingen

Individuele psychotherapie

Individuele psychotherapie

Psychotherapie kan helpen bij de aanpak van bestaande klachten, een bestaand onevenwicht in je leven, om je anders te voelen, anders te denken en te doen, om nieuwe inzichten te krijgen, om moeilijke situaties/periodes te verwerken, om obstakels die in de weg zitten aan te pakken, om om te gaan met dingen die niet te veranderen zijn.

We gaan op een positieve en optimistische, oplossingsgeoriënteerde wijze werken aan datgene dat jij belangrijk vindt.
We richten ons vooruit, naar jouw toekomst… Wanneer nuttig zal in de therapie teruggegaan worden naar het verleden, maar dit is niet altijd noodzakelijk. In deze vorm van therapie wordt niet enkel rekening gehouden houden met jou als individu, maar ook met jouw familiegeschiedenis, je huidige levenscontext en huidige relaties.

Waar nuttig zal het systeemdenken aangevuld worden met andere, bv. cognitieve technieken. Hierbij gaan we er vanuit dat onze manier van denken ons gedrag en gevoel bepaalt. In de loop van het psychotherapeutische proces kan ook gebruik gemaakt worden van EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) en/of lichaamsgerichte oefeningen en/of familieopstellingen.

Info
Contact: Wiebeke Seymortier (klinisch psycholoog-psychotherapeut)
Duur sessie: 45 minuten       Kostprijs: 70 euro (dagsessies)
Extra info: www.psycholoog.be/wiebeke.seymortier
Neem vrijblijvend contact op voor meer info.

Begeleidingen voor koppels

Relatietherapie

In relatietherapie worden tijdens gesprekken moeilijkheden tussen partners aangepakt. In de sessies staat jullie omgang met elkaar centraal. We gaan samen op zoek naar hoe de negatieve patronen doorbroken kunnen worden en hoe de positieve interacties opnieuw de bovenhand kunnen krijgen.

Wiebeke volgde na haar psychotherapeutische opleiding nog een extra jaaropleiding partnerrelatietherapie.

Info
Contact: Wiebeke Seymortier (klinisch psycholoog-psychotherapeut)
Duur koppelsessie: 1uur 15 minuten  Kostprijs: 120 euro (dagsessies)
Extra info op www.psycholoog.be/wiebeke.seymortier
Neem vrijblijvend contact op voor meer info.

DISC & 3D coaching voor koppels

Bij deze coaching wordt er gewerkt met wetenschappelijke vragenlijsten. Het doel van deze coaching is jullie relatie te versterken, de communicatie tussen jullie te verbeteren en conflicten te verminderen en te voorkomen!

Jullie krijgen inzichten in 1. jullie sterktes en kwaliteiten als koppel en 2. jullie valkuilen en wanneer en waarom het soms vastloopt. Jullie gaan naar huis met nieuw begrip voor elkaar en concrete tools naar meer verbondenheid en betere samenwerking.

We werken met 1 tot 3 wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten die op verschillende universiteiten onderzocht werden.

De DISC vragenlijst is de basis van dit traject. DISC geeft jullie inzicht in jullie gedrags- en communicatiestijl en geeft jullie een nieuwe taal in jullie relatie waardoor jullie elkaar beter kunnen begrijpen en bereiken. De vragenlijst denkstijlen geeft inzicht in hoe de info die bij jou binnenkomt wordt gefilterd en verwerkt. De vragenlijst drijfveren geeft inzicht in wat jouw gedrag en communicatie aanstuurt, wat jou drijft. De motivatoren die je drijven bepalen namelijk sterk hoe je naar de wereld kijkt en hoe je je leven leeft: welke keuzes die je maakt, loopbaan, vrienden, hobbies, …

Enkel ‘normaal gedrag’ wordt gemeten en besproken (er worden geen stoornissen of pathologieën gemeten of toegekend). Geen enkel profiel is beter dan een ander profiel! Elk profiel heeft sterktes en uitdagingen om aan de slag te gaan.

DISC basistraject: verkennend gesprek 1 uur, DISC vragenlijst voor beide partners, rapportage op papier, materialen om mee naar huis te nemen, interpretatie van grafieken, feedbackgesprek van 2 uur

3D verdiepingstraject: verkennend gesprek 1 uur, 3 vragenlijsten voor beide partners (DISC, denkstijlen en drijfveren), rapportage op papier, materialen om mee naar huis te nemen, interpretatie van grafieken, feedbackbespreking DISC van 2 uren en feedbackbespreking van denkstijlen en drijfveren van 1,5 uur.

Info
Contact: Wiebeke Seymortier (klinisch psycholoog – psychotherapeut, gecertificeerd coach DISC, drijfveren en denkstijlen, relatietherapeute)
Neem vrijblijvend contact op voor meer info.

Relaxatie

Doel van deze sessies is dat jij jezelf zowel fysiek als mentaal leert ontspannen. Een relaxatiesessie bestaat telkens uit een (aantal) oefening(en) en een korte bespreking over hoe je deze hebt beleefd. Tijdens de oefeningen ga je met je aandacht naar je lichaam, jouw gevoelens en gedachten. Je leert jezelf lichamelijk en geestelijk te ontspannen en je wordt je bewust van o.a. jouw lichaam, gedachten, de positieve dingen in jezelf, je leven en je omgeving. De sessies hebben een positief effect op je algemeen welbevinden en kunnen kaderen in een algemene zelfzorg, maar zijn ook zeer helpend bij angsten, stressgerelateerde klachten, slaapproblemen, lichamelijke klachten, burnout, …

De inhoud van de sessies wordt afgestemd op jouw doelstellingen en eventuele klachten. Het voordeel is dat jij jezelf tot ontspanning leert brengen en dat je hier op termijn niemand of niks anders meer bij nodig hebt!

Alle oefeningen zijn trouwens makkelijk toe te passen tijdens jouw alledaagse activiteiten: we oefenen zittend of staand. Het gaat om een combinatie van aandachtsoefeningen, eenvoudige bewegingen (aangepast aan jouw mogelijkheden), ademhalingsoefeningen, visualisaties, gebaseerd op de sofrologie en oplossingsgerichte principes. Je wordt niet aangeraakt.

Info
Contact: Wiebeke Seymortier (sofroloog)
Duur individuele sessie: 45 min.  Kostprijs: 70 euro (dagsessies)
Neem vrijblijvend contact op voor meer info.

Familieopstelling

Familieopstellingen (volgens het systemisch werk van Bert Hellinger) worden gebruikt om 1. inzicht en 2. verandering te krijgen in de processen en dynamiek die in relaties een rol spelen. Familieopstellingen hebben o.a. als doel om meer evenwicht en harmonie te vinden in relaties en dus ook in jezelf. Elke opstelling begint met een concrete vraag of thema van de cliënt.

Bij het maken van een opstelling kies je als cliënt personen om de leden van jouw familie/gezin te vertegenwoordigen. Deze noemen we ‘representanten’. Je geeft deze mensen een plaatsje in de ruimte zodat we een levend model krijgen van de familie/het gezin en de onderlinge relaties. Vervolgens wordt er verder gewerkt vanuit dit model en de informatie dat het ons geeft.

Bij individuele opstellingen waar geen representanten voorhanden zijn wordt gewerkt met matjes die in de ruimte geplaatst worden en die zo een weergave geven van het gezin/de familie. Deze manier van werken heeft gelijke resultaten.

Opstellingen kunnen worden ingezet bij hulpvragen die betrekking hebben op jouw herkomst, jouw familie- of gezinsbanden, jouw relatie, bij hulpvragen met een relationeel karakter of waar er mogelijk een relationeel iets aan de basis ligt.

Het is belangrijk dat uiteindelijk de liefde terug kan stromen voor alle leden van de familie/het gezin!

Het voordeel van deze werkwijze is dat deze op zich kan bestaan, dus als een eenmalige interventie, en dat je op korte tijd grote veranderingen kan krijgen.

Wiebeke heeft een extra jaaropleiding gevolgd om familieopstellingen kwalitatief te kunnen en mogen begeleiden. Daarnaast volgde ze ook aanvullende workshops met Bert Hellinger.

Info
Duur: ongeveer 120 minuten    Kostprijs: 120 euro (dagsessies)
De sessie zelf start met een kort gesprek en dan volgt de opstelling en nabespreking.
Neem vrijblijvend contact op voor meer info.

(Psycholoog)

Eksaarde-dorp 96 – 9160 Eksaarde (Lokeren)

T 0486 860 432 – [email protected]