AANBOD

Aanbod

Individuele psychotherapie

Psychotherapie kan je helpen anders te voelen, te denken, te doen. De leidraad die gebruikt wordt is deze van de oplossingsgerichte systeemtherapie. Deze denkwijze laat ons toe op een zeer aangename, efficiënte wijze op zoek te gaan naar en toegang te krijgen tot jouw krachten, hulpbronnen en mogelijkheden in plaats van ons blind te staren op de moeilijkheden. Samen gaan we op zoek naar ofwel concrete oplossingen die bij jou passen ofwel naar andere mogelijkheden om comfortabeler met jouw moeilijkheden om te gaan. We richten ons vooruit, naar de toekomst. We werken met de voor jou nuttige doelstellingen.

In de begeleiding wordt ook rekening gehouden met jouw context en de relaties die je hebt met jouw omgeving. Indien nuttig bekijken we ook jouw familiegeschiedenis en waar nodig vullen we het systeemgericht denken aan met andere invalshoeken of technieken zoals EMDR, familieopstellingen en/of sofrologie..

Specialisaties:
enkelvoudig en complex trauma, stressgerelateerde klachten, burnout, psychosomatische klachten, angsten, begeleiding van zorg- en hulpverleners

EMDR is een methode die bruikbaar is voor de verwerking van negatieve gebeurtenissen. EMDR kan toegepast worden indien de huidige klachten gelinkt zijn aan concrete gebeurtenissen uit het verleden. Het is een wetenschappelijk erkende methode die kan toegepast worden in het kader van o.a. trauma, angst, stress,… .

Wiebeke is naast klinisch psycholoog – psychotherapeut ook relatietherapeut en EMDR practitioner.

Contact: Wiebeke Seymortier (gsm 0486860432)
Duur individuele sessie: 45 minuten    Kostprijs: 77,5 euro  

Koppelgesprekken (enkel in functie van individuele begeleidingen): Duur: 75 min   Kostprijs: 120 euro 

Contacteer jouw mutualiteit voor een gedeeltelijke terugbetaling en de hiervoor nodige formulieren.  Wij vragen u dit document bij elke afspraak mee te brengen zodat deze bij het afronden van de sessie kan ingevuld worden.                                                                       

Relaxatie (Sofrologie)

Doel van deze sessies is dat jij jezelf zowel fysiek als mentaal leert ontspannen. Een sessie bestaat telkens uit een (aantal) oefening(en) en een korte bespreking over hoe je deze hebt beleefd. Tijdens de oefeningen ga je met je aandacht naar je lichaam, jouw gevoelens en gedachten. Je leert jezelf lichamelijk en geestelijk te ontspannen en je wordt je bewust van o.a. jouw lichaam, gedachten, de positieve dingen in jezelf, je leven en je omgeving. De sessies hebben een positief effect op je algemeen welbevinden en kunnen kaderen in een algemene zelfzorg, maar zijn ook zeer helpend bij angsten, stressgerelateerde klachten, slaapproblemen, lichamelijke klachten, burnout, …

De inhoud van de sessies wordt afgestemd op jouw doelstellingen en eventuele klachten. Het voordeel is dat jij jezelf tot ontspanning leert brengen en dat je hier op termijn niemand of niks anders meer bij nodig hebt!

Alle oefeningen zijn trouwens makkelijk toe te passen tijdens jouw alledaagse activiteiten: we oefenen zittend of staand. Het gaat om een combinatie van aandachtsoefeningen, eenvoudige bewegingen (aangepast aan jouw mogelijkheden), ademhalingsoefeningen, visualisaties. Je wordt niet aangeraakt.

Wiebeke naast klinisch psycholoog-psychotherapeut ook sofroloog.

Contact: Wiebeke Seymortier (gsm: 0486860432)
Duur individuele sessie: 45 minuten    Kostprijs: 75 euro     

                       

Familieopstelling

Familieopstellingen (volgens het systemisch werk van Bert Hellinger) worden gebruikt om 1. inzicht en 2. verandering te krijgen in de processen en dynamiek die in relaties een rol spelen. Familieopstellingen hebben o.a. als doel om meer evenwicht en harmonie te krijgen in relaties en in jezelf. Elke opstelling begint met een concrete vraag of thema van de cliënt.

Bij het maken van een opstelling kies je als cliënt personen om de leden van jouw familie/gezin te vertegenwoordigen. Deze noemen we ‘representanten’. Je geeft deze mensen een plaatsje in de ruimte zodat we een levend model krijgen van de familie/het gezin en de onderlinge relaties. Vervolgens wordt er verder gewerkt vanuit dit model en de informatie dat het ons geeft.

Bij individuele opstellingen waar geen representanten voorhanden zijn wordt gewerkt met matjes die in de ruimte geplaatst worden en die zo een weergave geven van het gezin/de familie. Deze manier van werken heeft gelijke resultaten.

Opstellingen kunnen worden ingezet bij hulpvragen die betrekking hebben op jouw herkomst, jouw familie- of gezinsbanden, jouw relatie, bij hulpvragen met een relationeel karakter of waar er mogelijk een relationeel iets aan de basis ligt.

Het is belangrijk dat uiteindelijk de liefde terug kan stromen voor alle leden van de familie/het gezin!

Het voordeel van deze werkwijze is dat deze op zich kan bestaan, dus als een eenmalige interventie, en dat je op korte tijd grote veranderingen kan krijgen.

Wiebeke heeft een extra jaaropleiding gevolgd om familieopstellingen kwalitatief te kunnen en mogen begeleiden. Daarnaast volgde ze ook aanvullende workshops met Bert Hellinger.

Contact: Wiebeke Seymortier (gsm: 0486860432)
Duur: 120 minuten    Kostprijs: 297 euro 

De sessie start met een kort gesprek, dan volgt de opstelling en nabespreking.