AANBOD

Aanbod

Individuele psychotherapie

Psychotherapie kan je helpen anders te voelen, te denken, te doen. De leidraad die gebruikt wordt is deze van de oplossingsgerichte systeemtherapie. Deze denkwijze laat ons toe op een zeer aangename, efficiënte wijze op zoek te gaan naar en toegang te krijgen tot jouw krachten, hulpbronnen en mogelijkheden in plaats van ons blind te staren op de moeilijkheden. Samen gaan we op zoek naar ofwel concrete oplossingen die bij jou passen ofwel naar andere mogelijkheden om comfortabeler met jouw moeilijkheden om te gaan. We richten ons vooruit, naar de toekomst. We werken met de voor jou nuttige doelstellingen.

In de begeleiding wordt ook rekening gehouden met jouw context en de relaties die je hebt met jouw omgeving. Indien nuttig bekijken we ook jouw familiegeschiedenis en waar nodig vullen we het systeemgericht denken aan met andere invalshoeken of technieken zoals EMDR, familieopstellingen en/of sofrologie..

Specialisaties:
enkelvoudig en complex trauma, stressgerelateerde klachten, burnout, psychosomatische klachten, angsten, begeleiding van zorg- en hulpverleners

EMDR is een methode die bruikbaar is voor de verwerking van negatieve gebeurtenissen. EMDR kan toegepast worden indien de huidige klachten gelinkt zijn aan concrete gebeurtenissen uit het verleden. Het is een wetenschappelijk erkende methode die kan toegepast worden in het kader van o.a. trauma, angst, stress,… .

Wiebeke is naast klinisch psycholoog – psychotherapeut ook EMDR practitioner.

Contact: Wiebeke Seymortier (gsm 0486860432)
Duur individuele sessie: 45 minuten    Kostprijs: 70 euro                                                                            

Coachingstraject voor koppels: Meer begrip en betere communicatie!

Kortdurend traject op basis van 3 wetenschappelijke vragenlijsten: DISC, Denkstijlen en Drijfveren.

Het doel van deze coaching is jullie relatie te versterken, de communicatie te verbeteren en conflicten te verminderen en te voorkomen!

In slechts enkele sessies zijn jullie meteen op weg naar meer begrip voor elkaar, constructievere gedrags- en communicatiepatronen en een betere samenwerking.

De DISC vragenlijst is de basis van dit traject. DISC geeft jullie inzicht in jullie gedrags- en communicatiestijl.

De vragenlijst Denkstijlen geeft inzicht in hoe de info die bij jou binnenkomt wordt gefilterd en verwerkt.

De vragenlijst Drijfveren geeft inzicht in wat jouw gedrag en communicatie aanstuurt, wat jou drijft. De motivatoren die je drijven bepalen namelijk sterk hoe je naar de wereld kijkt, hoe je je leven leeft en welke keuzes je maakt.

Enkel ‘normaal gedrag’ wordt gemeten en besproken (er worden geen stoornissen of pathologieën gemeten of toegekend). Geen enkel profiel is beter dan een ander profiel, elk profiel heeft sterktes en uitdagingen om mee aan de slag te gaan.

Basistraject: verkennend gesprek 1 uur, DISC vragenlijst voor beide partners, feedbackgesprek van 2 uur, nazorggesprek 1u15 min

Verdiepingstraject: verkennend gesprek 1 uur, 3 vragenlijsten voor beide partners (DISC, denkstijlen en drijfveren), feedbackbespreking DISC van 2 uren en feedbackbespreking van denkstijlen en drijfveren van 1,5 uur, nazorggesprek 1u15 min

Wiebeke is ook relatietherapeut en gecertificeerd 3D coach.

Contact: Wiebeke Seymortier (gsm: 0486860432)                

Relaxatie (Sofrologie)

Doel van deze sessies is dat jij jezelf zowel fysiek als mentaal leert ontspannen. Een sessie bestaat telkens uit een (aantal) oefening(en) en een korte bespreking over hoe je deze hebt beleefd. Tijdens de oefeningen ga je met je aandacht naar je lichaam, jouw gevoelens en gedachten. Je leert jezelf lichamelijk en geestelijk te ontspannen en je wordt je bewust van o.a. jouw lichaam, gedachten, de positieve dingen in jezelf, je leven en je omgeving. De sessies hebben een positief effect op je algemeen welbevinden en kunnen kaderen in een algemene zelfzorg, maar zijn ook zeer helpend bij angsten, stressgerelateerde klachten, slaapproblemen, lichamelijke klachten, burnout, …

De inhoud van de sessies wordt afgestemd op jouw doelstellingen en eventuele klachten. Het voordeel is dat jij jezelf tot ontspanning leert brengen en dat je hier op termijn niemand of niks anders meer bij nodig hebt!

Alle oefeningen zijn trouwens makkelijk toe te passen tijdens jouw alledaagse activiteiten: we oefenen zittend of staand. Het gaat om een combinatie van aandachtsoefeningen, eenvoudige bewegingen (aangepast aan jouw mogelijkheden), ademhalingsoefeningen, visualisaties. Je wordt niet aangeraakt.

Wiebeke naast klinisch psycholoog-psychotherapeut ook sofroloog.

Contact: Wiebeke Seymortier (gsm: 0486860432)
Duur individuele sessie: 45 minuten    Kostprijs: 70 euro (dagsessies)      

                       

Familieopstelling

Familieopstellingen (volgens het systemisch werk van Bert Hellinger) worden gebruikt om 1. inzicht en 2. verandering te krijgen in de processen en dynamiek die in relaties een rol spelen. Familieopstellingen hebben o.a. als doel om meer evenwicht en harmonie te krijgen in relaties en in jezelf. Elke opstelling begint met een concrete vraag of thema van de cliënt.

Bij het maken van een opstelling kies je als cliënt personen om de leden van jouw familie/gezin te vertegenwoordigen. Deze noemen we ‘representanten’. Je geeft deze mensen een plaatsje in de ruimte zodat we een levend model krijgen van de familie/het gezin en de onderlinge relaties. Vervolgens wordt er verder gewerkt vanuit dit model en de informatie dat het ons geeft.

Bij individuele opstellingen waar geen representanten voorhanden zijn wordt gewerkt met matjes die in de ruimte geplaatst worden en die zo een weergave geven van het gezin/de familie. Deze manier van werken heeft gelijke resultaten.

Opstellingen kunnen worden ingezet bij hulpvragen die betrekking hebben op jouw herkomst, jouw familie- of gezinsbanden, jouw relatie, bij hulpvragen met een relationeel karakter of waar er mogelijk een relationeel iets aan de basis ligt.

Het is belangrijk dat uiteindelijk de liefde terug kan stromen voor alle leden van de familie/het gezin!

Het voordeel van deze werkwijze is dat deze op zich kan bestaan, dus als een eenmalige interventie, en dat je op korte tijd grote veranderingen kan krijgen.

Wiebeke heeft een extra jaaropleiding gevolgd om familieopstellingen kwalitatief te kunnen en mogen begeleiden. Daarnaast volgde ze ook aanvullende workshops met Bert Hellinger.

Contact: Wiebeke Seymortier (gsm: 0486860432)
Duur: 120 minuten    Kostprijs: 297 euro 

De sessie start met een kort gesprek, dan volgt de opstelling en nabespreking.                                   

Supervisie

Het doel van supervisie is de kwaliteit van jouw therapeutische begeleidingen te verbeteren en jou in jouw professioneel handelen te ondersteunen. Supervisie helpt je ook jezelf verder te ontwikkelen.

In supervisie worden werkervaringen ingebracht en in de sessies refleer je over jouw handelen en jouw werkcontext. Je bepaalt zelf welke casussen/situaties/vragen ingebracht worden. Persoonlijke thema’s kunnen hierbij ook aan bod komen indien ze gerelateerd zijn aan een bepaalde casus.

Contact: Wiebeke Seymortier (gsm: 0486860432)
Duur individuele sessie: 60 minuten    Kostprijs: 85 euro 

Wij bieden ook groepssupervisie. Deze kan doorgaan bij ons op kantoor of in jouw organisatie. Gelieve ons te contacteren met jullie specifieke vraag, dan zorgen wij voor een vrijblijvende offerte.

Workshops & opleidingen incompany

Heb je interesse in workshops, trainingen en opleidingen rond relaxatie, zelfzorg, stress, stressmanagement, burnout, trauma?

Ook daarvoor kan je bij ons terecht!

Contacteer ons om jouw plannen en verwachtingen te bespreken en een vrijblijvende offerte aan te vragen.Wij doen een voorstel betreffende inhouden, werkvormen en duur van de activiteit, specifiek afgestemd op de noden van jouw team/organisatie.

Contact: Johan Bancken (gsm: 0479/689903) of info@klavo.be

(Psycholoog)

Eksaarde-dorp 96 – 9160 Eksaarde (Lokeren)                                                                       T 0486 860 432 – info@klavo.be