ONZE METHODEN

onze methoden

Oplossingsgerichte coaching

Oplossingsgerichte coaching (gebaseerd op de oplossingsgerichte therapie van Insoo Kim Berg en Steve de Shazer) kent een andere insteek dan de meeste andere vormen van coaching.

Oplossingsgericht coachen is een zeer directe en actieve werkwijze. We verliezen    ons niet in het zoeken naar mogelijke oorzaken van de moeilijkheden. We concentreren ons vooral op mogelijkheden, hulpbronnen en de gewenste toekomst, en zoeken samen een positieve en efficiënte weg er naartoe.

Aan de hand van oplossingsgerichte en positief georiënteerde vragen kom je op stimulerende wijze tot de voor jou best passende oplossingen, en ben je vervolgens beter in staat je doel te bereiken. Tijdens de sessies worden vaak ook praktische inzichten en tools aangereikt om de situatie te verbeteren en aan te pakken.

Systemisch coachen

gaat uit van de gedachte dat een lid van de groep door het erkennen en veranderen van de eigen (gedrags)patronen kan stimuleren dat anderen hun gedrag ook kunnen veranderen. Vanuit het systeemdenken kijkt de coach naar de relatie tussen de leden van een groep of naar de relatie tussen verschillende groepen.

Een traject zal meestal bestaan uit een combinatie van individuele sessies, gericht op het verdiepen van het bewustzijn van de coachee voor wat betreft de effecten van het eigen gedrag., groepssessies en training.

(Psycholoog)

Eksaarde-dorp 96 – 9160 Eksaarde (Lokeren)                                                                      T 0486 860 432 – [email protected]