persoonlijke begeleidingen

individuele begeleidingen

DISC Coaching

DISC is een instrument dat open communicatie bevordert, conflicten help te voorkomen en op te lossen, relaties en samenwerking versterkt. DISC geeft  je inzicht in jezelf, je ideale omgeving en hoe je je stress beter kan managen. Je vergroot jouw persoonlijke effectiviteit! De rapportage geeft je inzicht in jouw voorkeursgedrag en communicatiestijl.

Een DISC coaching omvat het op voorhand online invullen van een DISC analyse, een uitgebreide rapportage en één coachingsgesprek met gecertificeerd DISC coach waarin jouw gedragsstijlen worden besproken. Je ontdekt tijdens de sessie concrete tools voor jouw verdere persoonlijke en professionele groei en krijgt de rapportage mee naar huis.

DISC is een kwalitatief volwaardig en accuraat psychometrisch instrument. Het instrument is op verschillende universiteiten onderzocht op validiteit en betrouwbaarheid.

Deze DISC coaching is een echte aanrader in het kader van jouw communicatie, stressmanagement, conflictoplossing, persoonlijke ontwikkeling, sollicitatie, jobcoaching en/of loopbaanbegeleiding.

Info
Contact: Johan Bancken (assistent in de psychologie, gecertificeerd DISC coach)
Neem vrijblijvend contact op voor meer info.

Psychotherapie

Individuele psychotherapie

Psychotherapie kan helpen bij de aanpak van bestaande klachten, een bestaand onevenwicht in je leven, om je anders te voelen, anders te denken en te doen, om nieuwe inzichten te krijgen, om moeilijke situaties/periodes te verwerken, om obstakels die in de weg zitten aan te pakken, om om te gaan met dingen die niet te veranderen zijn.

We gaan op een positieve en optimistische, oplossingsgeoriënteerde wijze werken aan datgene dat jij belangrijk vindt.
We richten ons vooruit, naar jouw toekomst… Wanneer nuttig zal in de therapie teruggegaan worden naar het verleden, maar dit is niet altijd noodzakelijk. In deze vorm van therapie wordt niet enkel rekening gehouden houden met jou als individu, maar ook met jouw familiegeschiedenis, je huidige levenscontext en huidige relaties.

Waar nuttig zal het systeemdenken aangevuld worden met andere, bv. cognitieve technieken. Hierbij gaan we er vanuit dat onze manier van denken ons gedrag en gevoel bepaalt. Er kan ook gebruik gemaakt worden van EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) en/of lichaamsgerichte oefeningen en/of familieopstellingen.

Info
Contact: Wiebeke Seymortier (klinisch psycholoog-psychotherapeut)
Duur sessie: 45 minuten
Extra info: www.psycholoog.be/wiebeke.seymortier
Neem vrijblijvend contact op voor meer info.

Relatietherapie

In relatietherapie worden moeilijkheden tussen partners aangepakt. In de gesprekken staat jullie omgang met elkaar centraal. We gaan samen op zoek naar hoe de negatieve patronen doorbroken kunnen worden en hoe de positieve interacties opnieuw de bovenhand kunnen krijgen.

Wiebeke volgde na haar psychotherapeutische opleiding nog een extra jaaropleiding partnerrelatietherapie.

Info
Contact: Wiebeke Seymortier (klinisch psycholoog-psychotherapeut)
Duur koppelsessie: 1uur 15 minuten
Extra info op www.psycholoog.be/wiebeke.seymortier
Neem vrijblijvend contact op voor meer info.

Relaxatie

Een sessie bestaat telkens uit een (aantal) oefening(en) en een korte bespreking over hoe je deze hebt beleefd. Tijdens de oefeningen ga je met je aandacht naar je lichaam, jouw gevoelens en gedachten. Je leert jezelf lichamelijk en geestelijk te ontspannen en je wordt je bewust van o.a. jouw lichaam, gedachten, de positieve dingen in jezelf, je leven en je omgeving. De oefeningen leiden tot lichamelijke en mentale ontspanning en hebben een positief effect op je algemeen welbevinden.

De oefeningen worden afgestemd op jouw doelstellingen en eventuele klachten. Het voordeel is dat jij jezelf tot ontspanning leert brengen en dat je hier op termijn niemand of niks anders meer bij nodig hebt!

De oefeningen zijn trouwens makkelijk toe te passen tijdens jouw alledaagse activiteiten: we oefenen zittend of staand. Het gaat om een combinatie van aandachtsoefeningen, eenvoudige bewegingen (aangepast aan jouw mogelijkheden), ademhalingsoefeningen, visualisaties, gebaseerd op de sofrologie en oplossingsgerichte principes. Je wordt niet aangeraakt.

Info
Contact: Wiebeke Seymortier (opgeleid in de sofrologie)
Duur individuele sessie: 45 min.
Neem vrijblijvend contact op voor meer info en/of offerte.

Familieopstelling

Familieopstellingen (volgens het systemisch werk van Bert Hellinger) worden gebruikt om 1. inzicht en 2. verandering te krijgen in de processen en dynamiek die in relaties een rol spelen. Familieopstellingen hebben o.a. als doel om meer evenwicht en harmonie te vinden in relaties en dus ook in jezelf. Elke opstelling begint met een concrete vraag of thema van de cliënt.

Bij het maken van een opstelling kies je als cliënt personen om de leden van jouw familie/gezin te vertegenwoordigen. Deze noemen we ‘representanten’. Je geeft deze mensen een plaatsje in de ruimte zodat we een levend model krijgen van de familie/het gezin en de onderlinge relaties. Vervolgens wordt er verder gewerkt vanuit dit model en de informatie dat het ons geeft.

Wanneer deze methode wordt toegepast in het kader van een psychotherapie of bij een enkelvoudige individuele opstelling waarbij geen groep mensen voorhanden is dan wordt er gewerkt met matjes die in de ruimte geplaatst worden en die zo een weergave geven van het gezin/de familie. Deze manier van werken heeft gelijke resultaten.

Opstellingen kunnen worden ingezet bij hulpvragen die betrekking hebben op jouw herkomst, jouw familie- of gezinsbanden, jouw relatie, bij hulpvragen met een relationeel karakter of waar er mogelijk een relationeel iets aan de basis ligt.

Het is belangrijk dat uiteindelijk de liefde terug kan stromen voor alle leden van de familie/het gezin!

Wiebeke heeft een extra jaaropleiding gevolgd om familieopstellingen kwalitatief te kunnen en mogen begeleiden. Daarnaast volgde ze ook aanvullende workshops met Bert Hellinger.

Info
Duur: 120 minuten
Er zal u op voorhand een vragenlijst doorgestuurd worden en er volgt een telefonisch gesprek 1 à 2 weken na de opstelling. De sessie zelf start met een kort gesprek en dan volgt de opstelling en nabespreking.
Neem vrijblijvend contact op voor meer info.

(Psycholoog)

Eksaarde-dorp 96 – 9160 Eksaarde (Lokeren)

T 0486 860 432 – info@klavo.be

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
klavo-linkedin