PERSOONLIJKE BEGELEIDING

individuele begeleidingen

Individuele DISC en 3D (DISC, Denkstijlen, Drijfveren) Coaching

Het doel van deze coaching is inzicht te krijgen in je sterktes, kwaliteiten en valkuilen. Indien je soms vastloopt zal duidelijk worden waardoor en waarom.

Je gaat naar huis met nieuw inzicht in jezelf en wat je nodig hebt om het beste in jezelf naar boven te halen. Ook krijg je concrete tools mee naar meer verbondenheid en betere samenwerking met anderen. Je ontdekt tools voor jouw verdere persoonlijke, professionele en relationele groei en hoe je stress beter kan managen. Deze coaching is een echte aanrader in het kader van jouw communicatievaardigheden, stressmanagement, conflictoplossing, persoonlijke ontwikkeling, sollicitatie, jobcoaching en/of loopbaanbegeleiding.

We werken met 1 tot 3 wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten die op verschillende universiteiten onderzocht werden.

De vragenlijsten kunnen thuis online worden ingevuld en bestaan uit stellingen. Jouw communicatie, gedrag, denkstijlen en drijveren worden in kaart gebracht. Het invullen duurt in totaal 10 à 30 minuten.

De DISC vragenlijst is de basis van dit traject en toont je

  1. Je capaciteiten/sterke kanten, je valkuilen/uitdagingen en hoe je jezelf waarneemt.
  2. Hoe je je gedrag aanpast aan de verwachtingen van jouw omgeving, het gedrag dat je toont.
  3. Hoe je je gedraagt in momenten van stress en spanningen.

Het DISC-concept geeft je inzicht in je gedrags- en communicatiestijl en die van anderen.

De vragenlijst denkstijlen geeft inzicht in hoe de info die bij jou binnenkomt wordt gefilterd en verwerkt, de sterktes en valkuilen hierbij.

De vragenlijst drijfveren geeft inzicht in wat jouw gedrag en communicatie aanstuurt, in wat je drijft. De motivatoren die je drijven bepalen namelijk sterk hoe je naar de wereld kijkt en hoe je je leven leeft: welke keuzes die je maakt, loopbaan, vrienden, hobbies, …

Enkele basisprincipes van deze coaching:

-Enkel ‘normaal gedrag’ wordt gemeten en besproken (er worden geen stoornissen of pathologieën gemeten of toegekend)

-Geen enkel profiel is beter dan een ander profiel! Elk profiel heeft sterktes en uitdagingen om aan de slag te gaan.

Samengevat kunnen we stellen dat DISC inzicht geeft in datgene wat je bij jou aan de buitenkant ziet en de andere vragenlijsten geven inzicht in processen die zich aan de binnenkant afspelen.

Je krijgt een beter inzicht in jezelf maar de concepten zullen je ook helpen anderen beter te begrijpen waardoor je anderen beter kan bereiken en misverstanden/conflicten voorkomen. Met een beter inzicht in jezelf en wat je nodig hebt kan je makkelijker en betere keuzes maken en dat op verschillende levensdomeinen.

Het verloop van het coachingstraject:

Je kan kiezen tussen een DISC basistraject  of een 3D verdiepingstraject:

DISC basistraject:

Omvat: intake-gesprek (45 min), DISC vragenlijst, rapportage op papier, materialen om mee naar huis te nemen, interpretatie van grafieken, feedbackgesprek van 1,5 uur

Verdiepingstraject met DISC, denkstijlen en drijfveren:

Omvat: verkennend gesprek (45 min), 3 vragenlijsten (DISC, denkstijlen en drijfveren), rapportage op papier, materialen om mee naar huis te nemen, interpretatie van grafieken, feedbacksessie van 2 uren.

Nazorggesprekken zijn uiteraard steeds mogelijk.

Opm: Vragenlijsten kunnen enkel aangevraagd worden in combinatie met een feedbackgesprek.

Verloopt de coaching via uw werkgever of hebt u een ondernemingsnummer? Dan kunt u terecht bij ons dochterbedrijf ENCUENRRO (www.encuentro.coach , info@encuentro.coach, 0468/505529). Ook voor organisatieopstellingen en teamcoaching kunt u terecht bij ENCUENTRO.

 

Info
Contact:

Basistraject: Johan Bancken: 0479/689903 (assistent in de psychologie, gecertificeerd DISC coach)

Verdiepingstraject: Wiebeke Seymortier: 0486/860432 (klinisch psycholoog – psychotherapeut, gecertificeerd coach DISC, denkstijlen en drijfveren

Neem vrijblijvend contact op voor meer info.

DISC Coaching basistraject en 3D verdiepingstraject DISC, Denkstijlen en Drijfveren voor koppels

Het doel van deze coaching is jullie relatie te versterken, de communicatie tussen jullie te verbeteren en conflicten te verminderen en te voorkomen!

Jullie krijgen inzichten in 1. jullie sterktes en kwaliteiten als koppel en 2. jullie valkuilen en wanneer en waarom het soms vastloopt. Jullie gaan naar huis met nieuw begrip voor elkaar en concrete tools naar meer verbondenheid en betere samenwerking. Dit traject geeft mogelijkheden om negatieve interactiepatronen te doorbreken en te komen tot positieve communicatie- en gedragspatronen.

Jullie ontdekken concrete tools voor jullie verdere persoonlijke en relationele groei.

We werken met 1 tot 3 wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten die op verschillende universiteiten onderzocht werden.

De vragenlijsten kunnen thuis online worden ingevuld en bestaan uit stellingen waarmee jouw communicatie, gedrag, denkstijlen en drijfveren in kaart worden gebracht. Het invullen duurt in totaal 10 à 30 minuten. Vervolgens worden de vragenlijsten naast die van jouw partner gelegd en geïnterpreteerd.

De DISC vragenlijst is de basis van dit traject en toont je

  1. Je capaciteiten/sterke kanten, je valkuilen/uitdagingen en hoe je jezelf waarneemt.
  2. Hoe je je gedrag aanpast aan de verwachtingen van de relatie, het gedrag dat je toont in de relatie.
  3. Hoe je reageert op stress en spanningen.

DISC geeft jullie inzicht in jullie gedrags- en communicatiestijl en geeft jullie een nieuwe taal in jullie relatie waardoor jullie elkaar beter kunnen begrijpen en bereiken.

Devragenlijst denkstijlen geeft inzicht in hoe de info die bij jou binnenkomt wordt gefilterd en verwerkt.

De vragenlijst drijfveren geeft inzicht in wat jouw gedrag en communicatie aanstuurt, wat jou drijft. De motivatoren die je drijven bepalen namelijk sterk hoe je naar de wereld kijkt en hoe je je leven leeft: welke keuzes die je maakt, loopbaan, vrienden, hobbies, …

Conflicten ontstaan vaak wanneer drijfveren tussen mensen sterk van elkaar verschillen.

Enkele basisprincipes van deze coaching:

-Enkel ‘normaal gedrag’ wordt gemeten en besproken (er worden geen stoornissen of pathologieën gemeten of toegekend)

-Geen enkel profiel is beter dan een ander profiel! Elk profiel heeft sterktes en uitdagingen om aan de slag te gaan.

Samengevat kunnen we stellen dat DISC inzicht geeft in datgene wat jullie bij elkaar aan de buitenkant zien en dat de andere twee vragenlijsten inzicht geven in processen die zich aan de binnenkant afspelen.

Wanneer je een beter inzicht hebt in jezelf en in elkaar dan kan je elkaar beter begrijpen, bereiken en misverstanden/conflicten voorkomen.

De relatiecoaching wordt begeleid door Wiebeke Seymortieren is uniek in Vlaanderen! (gecertificeerd DISC coach, gecertificeerd coach denkstijlen en drijfveren, klinisch psychologe-psychotherapeute, relatietherapeute).

Het verloop van het coachingstraject:

U kunt kiezen tussen een DISC basistraject (enkel DISC) of een3D verdiepingstraject (DISC, denkstijlen en drijfveren):

Het verloop van het coachingstraject:

  1. We starten steeds met een verkennend gesprek waarin geluisterd wordt naar jullie huidige levenssituatie, jullie vragen en verwachtingen. Enkel zo kan de coaching afgestemd worden op jullie specifieke noden en vragen.
  2. De vragenlijsten kunnen thuis online worden ingevuld. Dit neemt 10 à 30 minuten in beslag (afhankelijk van welk van de 2 trajecten verkozen wordt)
  3. Jullie krijgen uitgebreide feedback (mondeling en op papier) over jullie profielen in het bijzijn van elkaar. Hierbij wordt ook de koppeling gemaakt naar jullie specifieke situatie, noden en vragen.
  4. Verdere opvolging is steeds mogelijk.

U kunt kiezen tussen een DISC basistraject (enkel DISC) of een 3D verdiepingstraject (DISC, denkstijlen en drijfveren):

DISC basistraject:

verkennend gesprek (1 uur), DISC vragenlijst voor beide partners, rapportage op papier, materialen om mee naar huis te nemen, interpretatie van grafieken, feedbackgesprek van 2 uur

DISC, denkstijlen en drijfveren verdiepingstraject:

verkennend gesprek 1 uur, 3 vragenlijsten voor beide partners (DISC, denkstijlen en drijfveren), rapportage op papier, materialen om mee naar huis te nemen, interpretatie van grafieken, feedbackbespreking DISC van 2 uren en feedbackbespreking van denkstijlen en drijfveren van 1,5 uur.

 

Nazorggesprekken zijn uiteraard steeds mogelijk.

 

Opm:Vragenlijsten kunnen enkel aangevraagd worden in combinatie met een feedbackgesprek.

Info
Contact: Wiebeke Seymortier (klinisch psycholoog – psychotherapeut, gecertificeerd coach DISC, drijfveren en denkstijlen, relatietherapeute)
Neem vrijblijvend contact op voor meer info.

Psychotherapie

Individuele psychotherapie

Psychotherapie kan helpen bij de aanpak van bestaande klachten, een bestaand onevenwicht in je leven, om je anders te voelen, anders te denken en te doen, om nieuwe inzichten te krijgen, om moeilijke situaties/periodes te verwerken, om obstakels die in de weg zitten aan te pakken, om om te gaan met dingen die niet te veranderen zijn.

We gaan op een positieve en optimistische, oplossingsgeoriënteerde wijze werken aan datgene dat jij belangrijk vindt.
We richten ons vooruit, naar jouw toekomst… Wanneer nuttig zal in de therapie teruggegaan worden naar het verleden, maar dit is niet altijd noodzakelijk. In deze vorm van therapie wordt niet enkel rekening gehouden houden met jou als individu, maar ook met jouw familiegeschiedenis, je huidige levenscontext en huidige relaties.

Waar nuttig zal het systeemdenken aangevuld worden met andere, bv. cognitieve technieken. Hierbij gaan we er vanuit dat onze manier van denken ons gedrag en gevoel bepaalt. In de loop van het psychotherapeutische proces kan ook gebruik gemaakt worden van EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing) en/of lichaamsgerichte oefeningen en/of familieopstellingen.

Info
Contact: Wiebeke Seymortier (klinisch psycholoog-psychotherapeut)
Duur sessie: 45 minuten
Extra info: www.psycholoog.be/wiebeke.seymortier
Neem vrijblijvend contact op voor meer info.

Relatietherapie

In relatietherapie worden moeilijkheden tussen partners aangepakt. In de gesprekken staat jullie omgang met elkaar centraal. We gaan samen op zoek naar hoe de negatieve patronen doorbroken kunnen worden en hoe de positieve interacties opnieuw de bovenhand kunnen krijgen.

Wiebeke volgde na haar psychotherapeutische opleiding nog een extra jaaropleiding partnerrelatietherapie.

Info
Contact: Wiebeke Seymortier (klinisch psycholoog-psychotherapeut)
Duur koppelsessie: 1uur 15 minuten
Extra info op www.psycholoog.be/wiebeke.seymortier
Neem vrijblijvend contact op voor meer info.

Relaxatie

Doel van deze sessies is dat jij jezelf zowel fysiek als mentaal leert ontspannen. Een relaxatiesessie bestaat telkens uit een (aantal) oefening(en) en een korte bespreking over hoe je deze hebt beleefd. Tijdens de oefeningen ga je met je aandacht naar je lichaam, jouw gevoelens en gedachten. Je leert jezelf lichamelijk en geestelijk te ontspannen en je wordt je bewust van o.a. jouw lichaam, gedachten, de positieve dingen in jezelf, je leven en je omgeving. De sessies hebben een positief effect op je algemeen welbevinden.

De inhoud van de sessies wordt afgestemd op jouw doelstellingen en eventuele klachten. Het voordeel is dat jij jezelf tot ontspanning leert brengen en dat je hier op termijn niemand of niks anders meer bij nodig hebt!

Alle oefeningen zijn trouwens makkelijk toe te passen tijdens jouw alledaagse activiteiten: we oefenen zittend of staand. Het gaat om een combinatie van aandachtsoefeningen, eenvoudige bewegingen (aangepast aan jouw mogelijkheden), ademhalingsoefeningen, visualisaties, gebaseerd op de sofrologie en oplossingsgerichte principes. Je wordt niet aangeraakt.

Info
Contact: Wiebeke Seymortier (opgeleid in de sofrologie)
Duur individuele sessie: 45 min.
Neem vrijblijvend contact op voor meer info en/of offerte.

Familieopstelling

Familieopstellingen (volgens het systemisch werk van Bert Hellinger) worden gebruikt om 1. inzicht en 2. verandering te krijgen in de processen en dynamiek die in relaties een rol spelen. Familieopstellingen hebben o.a. als doel om meer evenwicht en harmonie te vinden in relaties en dus ook in jezelf. Elke opstelling begint met een concrete vraag of thema van de cliënt.

Bij het maken van een opstelling kies je als cliënt personen om de leden van jouw familie/gezin te vertegenwoordigen. Deze noemen we ‘representanten’. Je geeft deze mensen een plaatsje in de ruimte zodat we een levend model krijgen van de familie/het gezin en de onderlinge relaties. Vervolgens wordt er verder gewerkt vanuit dit model en de informatie dat het ons geeft.

Bij individuele opstellingen waar geen representanten voorhanden zijn wordt gewerkt met matjes die in de ruimte geplaatst worden en die zo een weergave geven van het gezin/de familie. Deze manier van werken heeft gelijke resultaten.

Opstellingen kunnen worden ingezet bij hulpvragen die betrekking hebben op jouw herkomst, jouw familie- of gezinsbanden, jouw relatie, bij hulpvragen met een relationeel karakter of waar er mogelijk een relationeel iets aan de basis ligt.

Het is belangrijk dat uiteindelijk de liefde terug kan stromen voor alle leden van de familie/het gezin!

Wiebeke heeft een extra jaaropleiding gevolgd om familieopstellingen kwalitatief te kunnen en mogen begeleiden. Daarnaast volgde ze ook aanvullende workshops met Bert Hellinger.

Info
Duur: ongeveer 120 minuten
De sessie zelf start met een kort gesprek en dan volgt de opstelling en nabespreking.
Neem vrijblijvend contact op voor meer info.

(Psycholoog)

Eksaarde-dorp 96 – 9160 Eksaarde (Lokeren)

T 0486 860 432 – info@klavo.be

Facebook By Weblizar Powered By Weblizar
klavo-linkedin